Lesmethode

Maria Zweers-Karaferi geeft, met haar ruime didactische ervaring, pianoles aan leerlingen van alle leeftijden. Ze geeft veel aandacht aan hele kleine kinderen vanaf 3 jaar en ze gebruikt daarvoor de piano methode “Erziehung zum absoluten Gehör” van Naoyuki en Ruth Taneda. Door deze methode, door middel van gekleurde noten, blijkt dat het mogelijk is bij kleine kinderen het absolute gehoor te ontwikkelen, in tegenstelling tot de algemene veronderstelling dat dat het aangeboren privilege van enkele hoogbegaafde musici is. Maria heeft deze methode uitgebreid en bekende Nederlandse liedjes in deze methode geschreven, en ze worden met heel veel plezier door de kinderen geleerd. Pianoles aan kinderen van drie tot zes jaar kan niet zonder hulp van de ouders. Zelfstandig kunnen de kinderen op deze leeftijd nog niet oefenen. In het begin moeten ze steeds geholpen en aangemoedigd worden, maar altijd met enthousiasme. Overvraag het kind niet! Zet uw kind niet onder druk. Ga niet met uw kind aan het werk op momenten dat uw kind geen zin heeft en reageer positief op alles wat uw kind kan.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar (als uw kind eraan toe is) kunnen de traditionele methodes worden gebruikt en het aanbod hiervan is groot. Er zijn methodes voor snelle leerlingen en methodes voor de wat langzame leerlingen. In overleg met de ouders proberen we altijd voor de juiste methode voor het kind te kiezen. Op die manier gaat het kind met enthousiasme oefenen en bereikt het sneller het gewenste resultaat.

Vanaf de leeftijd van 7 jaar kan het kind dan echt beginnen met noten leren lezen. Kinderen die met de bovenbeschreven methode zijn begonnen kunnen tot de leeftijd van 8 jaar nog met gekleurde noten spelen en oefenen maar daarna word er echt de traditionele methode ingevoerd. Maria weet uit eigen ervaring dat kinderen die met deze methode zijn begonnen en een absoluut gehoor hebben ontwikkeld, bijna automatisch verder gaan met de traditionele methode en geen enkele moeite hebben met het traditionele notenschrift.

Voor een grote groepsles, zowel voor jonge als ook voor wat oudere kinderen, kan heel goed het boek “speel je mee?” (voorbereidend piano-onderwijs) gebruikt worden. Daarin is een groot aantal kinder- en volksliedjes verzameld die de kinderen uit het hoofd, dat wil zeggen op het gehoor, moeten proberen te spelen. De liedjes staan opgeschreven in cijfers. 1=duim, 2= wijsvinger enzovoorts. Zo hoeven de kinderen niet meteen met noten lezen beginnen.  De melodie wordt gespeeld met de rechter hand en de linkerhand speelt een eenvoudige begeleiding. Deze methode is een goede manier om te kijken of men het leuk vindt om piano te spelen en verder op pianoles wil zitten.

De lessen bij Maria thuis worden gegeven op een Yamaha C5 conservatoriumklasse vleugel.

Om thuis te studeren is een piano nodig. Een akoestische piano verdient de voorkeur. Een digitale piano kan de eerste jaren ook als dat nodig is om geluidsoverlast te voorkomen; deze moet dan wel een “gewogen” toetsenbord hebben en aanslaggevoelig zijn.